Tag: school

ZIJN ER TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE WEL GENOEG BHV’ERS AANWEZIG?

ZIJN ER TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE WEL GENOEG BHV’ERS AANWEZIG?

Het is vakantieperiode. Veel bedrijven draaien op 60-70% van hun werknemers. Dit brengt grotere risico’s met zich mee. De Arbowet schrijft voor dat er te allen tijde ‘voldoende’ bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Wat is ‘voldoende’? Over het algemeen rekent men op 1-BHV’er-per-5-werknemers. Dit wil niet zeggen dat als je bedrijf totaal 5 werknemers telt, er slechts maar één werknemer een…

Read more

Minimum 4 characters