Tag: Cursussen

VCA BEHALEN BIJ CHECKYOURSAFETY = GRATIS WERKSPOT TEGOED

VCA BEHALEN BIJ CHECKYOURSAFETY = GRATIS WERKSPOT TEGOED

Sta je ingeschreven bij Werkspot en heb je interesse in het vergroten van jouw veiligheidskennis en kans op werk? Dan hebben wij een leuke deal met Werkspot. Bij het succesvol behalen van je VCA bij CheckYourSafety, ontvang je €25,- tegoed bij Werkspot. Waarom VCA? CheckYourSafety organiseert veiligheidscursussen, waaronder VCA Basis en VCA Vol. In radiospotjes van FNV en door ministerie van…

Read more

Optimale arbeidsomstandigheden beginnen bij het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Maar wat is een RI&E nu eigenlijk?
De naam zegt het eigenlijk al: een globale inventarisatie van alle risico’s die binnen je bedrijf kunnen voorkomen, en hoe deze aan te pakken. Deze maatregelen worden dan beschreven in het Plan van Aanpak. Op deze manier verklein je de kans op ongevallen en gezondheidsklachten op het werk.

Heb je, als werkgever, personeel in dienst, dan verplicht de Arbowet je tot het opstellen van een RI&E. Let op: onder personeel vallen ook stagiaires, uitzendkrachten, flexwerkers en/of vrijwilligers. De Inspectie van SZW kan hierop komen controleren, en boetes uitdelen bij het ontbreken van een actuele RI&E.

Als je meer dan 25 werknemers in dienst hebt, dan moet je RI&E getoetst worden door een erkend professional. Bij een toetsing kijkt een consultant naar de volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit van de RI&E, en of de voorgestelde maatregelen in het Plan van Aanpak voldoende zijn.

Uiteraard moeten de maatregelen in het Plan van Aanpak ook opgevolgd worden. Hier is een belangrijke rol voor de preventiemedewerker binnen je bedrijf weggelegd. Maar het blijft de werkgever, die eindverantwoordelijke is voor uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.

Afgelopen week was het ‘de week van de RI&E’. Hét moment om na te gaan of ook jouw bedrijf over een inventarisatie van de bedrijfsrisico’s beschikt met de daarbij behorende maatregelen in een Plan van Aanpak.

Geen (actuele) RI&E? Neem dan contact met ons op, en neem maatregelen tegen onveilige werksituaties en verklein de kans op ziekteverzuim.

WELK ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL STAAT ER OP NUMMER 1 DENK JE?

WELK ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL STAAT ER OP NUMMER 1 DENK JE?

De wet verplicht werkgevers niet voor niets om alle risico’s op de werkplek in kaart te brengen (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en hier maatregelen tegen te nemen (Plan van Aanpak). Zowel werkgever, werknemers als bezoekers zijn gebaat bij een veilige werkomgeving. Helaas is een ongeluk op het werk nooit voor 100% uit te sluiten. Iemand kan struikelen, zich verbranden, stoten,…

Read more

Minimum 4 characters