Tag: App

CHEQUE TER WAARDE VAN €1.000,- VOOR KIKA!

CHEQUE TER WAARDE VAN €1.000,- VOOR KIKA!

Trots heeft CheckYourSafety een cheque ter waarde van €1.000,- kunnen overhandigen aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) door de verkoop van de KiKa Verbandkoffer. We willen alle KiKa Verbandkofferbezitters hiervoor bedanken! Maar het kan nooit genoeg zijn. Kijk daarom je huidige verbandkoffer eens na of deze verlopen of incompleet is. Helemaal geen verbandkoffer aanwezig? Steun ook de strijd tegen kinderkanker en…

Read more

EEN BEDRIJFSNOODPLAN IS VERPLICHT

EEN BEDRIJFSNOODPLAN IS VERPLICHT

Heb je hem weer met z’n ‘verplicht’ Inderdaad. Artikel 15 van de Arbowet verplicht elke werkgever of organisatie in Nederland om een bedrijfsnoodplan aanwezig te hebben. In een bedrijfsnoodplan wordt beschreven hoe BHV’ers, leidinggevenden, overige personeel en bezoekers moeten handelen in geval van een calamiteit. Een soort draaiboek, zeg maar. Vaak hecht men te weinig waarde aan het in het bezit hebben…

Read more

Optimale arbeidsomstandigheden beginnen bij het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Maar wat is een RI&E nu eigenlijk?
De naam zegt het eigenlijk al: een globale inventarisatie van alle risico’s die binnen je bedrijf kunnen voorkomen, en hoe deze aan te pakken. Deze maatregelen worden dan beschreven in het Plan van Aanpak. Op deze manier verklein je de kans op ongevallen en gezondheidsklachten op het werk.

Heb je, als werkgever, personeel in dienst, dan verplicht de Arbowet je tot het opstellen van een RI&E. Let op: onder personeel vallen ook stagiaires, uitzendkrachten, flexwerkers en/of vrijwilligers. De Inspectie van SZW kan hierop komen controleren, en boetes uitdelen bij het ontbreken van een actuele RI&E.

Als je meer dan 25 werknemers in dienst hebt, dan moet je RI&E getoetst worden door een erkend professional. Bij een toetsing kijkt een consultant naar de volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit van de RI&E, en of de voorgestelde maatregelen in het Plan van Aanpak voldoende zijn.

Uiteraard moeten de maatregelen in het Plan van Aanpak ook opgevolgd worden. Hier is een belangrijke rol voor de preventiemedewerker binnen je bedrijf weggelegd. Maar het blijft de werkgever, die eindverantwoordelijke is voor uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.

Afgelopen week was het ‘de week van de RI&E’. Hét moment om na te gaan of ook jouw bedrijf over een inventarisatie van de bedrijfsrisico’s beschikt met de daarbij behorende maatregelen in een Plan van Aanpak.

Geen (actuele) RI&E? Neem dan contact met ons op, en neem maatregelen tegen onveilige werksituaties en verklein de kans op ziekteverzuim.

WELK ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL STAAT ER OP NUMMER 1 DENK JE?

WELK ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL STAAT ER OP NUMMER 1 DENK JE?

De wet verplicht werkgevers niet voor niets om alle risico’s op de werkplek in kaart te brengen (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en hier maatregelen tegen te nemen (Plan van Aanpak). Zowel werkgever, werknemers als bezoekers zijn gebaat bij een veilige werkomgeving. Helaas is een ongeluk op het werk nooit voor 100% uit te sluiten. Iemand kan struikelen, zich verbranden, stoten,…

Read more

Minimum 4 characters