Ontruimingsplannen

Bedrijfsnoodplan verplicht door de Arbowet
Artikel 15 van de Arbowet verplicht elke werkgever of organisatie in Nederland om een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) te hebben. Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin duidelijk en helder staat beschreven wat personeel en bezoekers moeten doen in het geval van een calamiteit. Deze komt voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Een bedrijfsnoodplan bestaat uit de volgende onderdelen:

✓ Doelstellingen: een beschrijving van de typen calamiteiten en noodgevallen waar het noodplan op gericht is. Ook de scenario’s worden benoemd en waar de relevante informatie gevonden kan worden.

✓ Organisatiestructuur: een duidelijk overzicht welke rol het personeel dat binnen de organisatie werkzaam is heeft, en de verantwoordelijken, leidinggevenden en BHV’ers.

✓ Communicatie: procedures hoe er contact moet worden gehouden met externe hulpdiensten nadat deze op de locatie aanwezig zijn om bijstand te verlenen.

✓ Instructieplan: het moment en de manier waarop werknemers en bezoekers geïnstrueerd worden omtrent het noodplan.

✓ Procedures: omschrijving van de procedures die opgevolgd moeten worden in het geval van een calamiteit, zoals: op welke plaats moet men verzamelen, wie zijn geautoriseerd om hulpdiensten te waarschuwen, hoe BHV’ers moeten handelen.

✓ Tekeningen: van elke verdieping is een tekening aanwezig waarop aangegeven staat wat de vluchtwegen zijn en waar brandmelders en blusmiddelen handen.

Onze werkwijze
Het opvragen van een prijsopgave is altijd vrijblijvend. Als nodig, bezoekt onze veiligheidsexpert de betreffende locatie, om een beeld te krijgen van de situatie. Ook dit is kosteloos. Zo bieden we je altijd de juiste offerte op maat aan.

Zijn vluchtwegplattegronden verouderd of niet aanwezig? Ook dit kunnen we voor u verzorgen.

Na het akkoord van de opdracht, komt het vaak voor dat de veiligheidsexpert nogmaals langs de betreffende locatie gaat voor een rondgang door het gebouw of pand. Vervolgens wordt er een conceptplan geschreven volgens de NEN 8112:2017 richtlijnen. Deze bieden we je dan aan. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden dan in overleg doorgevoerd. Het eindresultaat is een bedrijfsnoodplan dat volledig is gericht op je eigen werkomgeving.

Heeft jouw bedrijf een (up-to-date) calamiteitenplan?
Kijk eens binnen jouw bedrijf of er een bedrijfsnoodplan aanwezig is. Bestaat er geen noodplan of is deze ouder dan 3 jaar? Laat CheckYourSafety een bedrijfsnoodplan opstellen of updaten. We helpen je graag om samen je werkplek veiliger maken.

Leave a comment

Minimum 4 characters