Author page: admin

Terug naar kantoor, maar hoe dan?

Terug naar kantoor, maar hoe dan?

Veel organisaties zijn nog druk bezig met de gevolgen van het coronavirus op de dagelijkse praktijk. Toch beginnen sommige zich ook af te vragen hoe het moet als we straks weer teruggaan naar kantoor. Zeker na de oproep van premier Rutte om na te denken over scenario’s waarin de anderhalvemetereconomie het nieuwe normaal is. Het moment dat we weer naar…

Read more

CHECKYOURSAFETY VOLGT RICHTLIJNEN RIVM (GERICHT OP ONDERWIJS) VOOR CORONA VIRUS

CHECKYOURSAFETY VOLGT RICHTLIJNEN RIVM (GERICHT OP ONDERWIJS) VOOR CORONA VIRUS

Bij Checkyoursafety volgen we de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en hanteren we de maatregelen die gelden voor het onderwijs. Wij houden de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en daarnaast kijken we wat andere certificeringspartijen adviseren en zijn wij in contact met de NRR (Nederlandse Reanimatieraad).Bij aanvang van de training wijzen wij alle…

Read more

ZIJN ER TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE WEL GENOEG BHV’ERS AANWEZIG?

ZIJN ER TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE WEL GENOEG BHV’ERS AANWEZIG?

Het is vakantieperiode. Veel bedrijven draaien op 60-70% van hun werknemers. Dit brengt grotere risico’s met zich mee. De Arbowet schrijft voor dat er te allen tijde ‘voldoende’ bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Wat is ‘voldoende’? Over het algemeen rekent men op 1-BHV’er-per-5-werknemers. Dit wil niet zeggen dat als je bedrijf totaal 5 werknemers telt, er slechts maar één werknemer een…

Read more

CHEQUE TER WAARDE VAN €1.000,- VOOR KIKA!

CHEQUE TER WAARDE VAN €1.000,- VOOR KIKA!

Trots heeft CheckYourSafety een cheque ter waarde van €1.000,- kunnen overhandigen aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) door de verkoop van de KiKa Verbandkoffer. We willen alle KiKa Verbandkofferbezitters hiervoor bedanken! Maar het kan nooit genoeg zijn. Kijk daarom je huidige verbandkoffer eens na of deze verlopen of incompleet is. Helemaal geen verbandkoffer aanwezig? Steun ook de strijd tegen kinderkanker en…

Read more

VCA BEHALEN BIJ CHECKYOURSAFETY = GRATIS WERKSPOT TEGOED

VCA BEHALEN BIJ CHECKYOURSAFETY = GRATIS WERKSPOT TEGOED

Sta je ingeschreven bij Werkspot en heb je interesse in het vergroten van jouw veiligheidskennis en kans op werk? Dan hebben wij een leuke deal met Werkspot. Bij het succesvol behalen van je VCA bij CheckYourSafety, ontvang je €25,- tegoed bij Werkspot. Waarom VCA? CheckYourSafety organiseert veiligheidscursussen, waaronder VCA Basis en VCA Vol. In radiospotjes van FNV en door ministerie van…

Read more

EEN BEDRIJFSNOODPLAN IS VERPLICHT

EEN BEDRIJFSNOODPLAN IS VERPLICHT

Heb je hem weer met z’n ‘verplicht’ Inderdaad. Artikel 15 van de Arbowet verplicht elke werkgever of organisatie in Nederland om een bedrijfsnoodplan aanwezig te hebben. In een bedrijfsnoodplan wordt beschreven hoe BHV’ers, leidinggevenden, overige personeel en bezoekers moeten handelen in geval van een calamiteit. Een soort draaiboek, zeg maar. Vaak hecht men te weinig waarde aan het in het bezit hebben…

Read more

Optimale arbeidsomstandigheden beginnen bij het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Maar wat is een RI&E nu eigenlijk?
De naam zegt het eigenlijk al: een globale inventarisatie van alle risico’s die binnen je bedrijf kunnen voorkomen, en hoe deze aan te pakken. Deze maatregelen worden dan beschreven in het Plan van Aanpak. Op deze manier verklein je de kans op ongevallen en gezondheidsklachten op het werk.

Heb je, als werkgever, personeel in dienst, dan verplicht de Arbowet je tot het opstellen van een RI&E. Let op: onder personeel vallen ook stagiaires, uitzendkrachten, flexwerkers en/of vrijwilligers. De Inspectie van SZW kan hierop komen controleren, en boetes uitdelen bij het ontbreken van een actuele RI&E.

Als je meer dan 25 werknemers in dienst hebt, dan moet je RI&E getoetst worden door een erkend professional. Bij een toetsing kijkt een consultant naar de volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit van de RI&E, en of de voorgestelde maatregelen in het Plan van Aanpak voldoende zijn.

Uiteraard moeten de maatregelen in het Plan van Aanpak ook opgevolgd worden. Hier is een belangrijke rol voor de preventiemedewerker binnen je bedrijf weggelegd. Maar het blijft de werkgever, die eindverantwoordelijke is voor uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.

Afgelopen week was het ‘de week van de RI&E’. Hét moment om na te gaan of ook jouw bedrijf over een inventarisatie van de bedrijfsrisico’s beschikt met de daarbij behorende maatregelen in een Plan van Aanpak.

Geen (actuele) RI&E? Neem dan contact met ons op, en neem maatregelen tegen onveilige werksituaties en verklein de kans op ziekteverzuim.

WELK ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL STAAT ER OP NUMMER 1 DENK JE?

WELK ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL STAAT ER OP NUMMER 1 DENK JE?

De wet verplicht werkgevers niet voor niets om alle risico’s op de werkplek in kaart te brengen (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en hier maatregelen tegen te nemen (Plan van Aanpak). Zowel werkgever, werknemers als bezoekers zijn gebaat bij een veilige werkomgeving. Helaas is een ongeluk op het werk nooit voor 100% uit te sluiten. Iemand kan struikelen, zich verbranden, stoten,…

Read more

Minimum 4 characters